Serdecznie Wam dziękujemy, że zechcieliście wejść na naszą stronę. Jeżeli zaś spotkamy się
w naszej Stajni - w przyjęcie Was
włożymy cząstkę naszego serca, byście jak inni, pozostali nie gośćmi, lecz naszymi przyjaciółmi.

Rodzina Świrydowiczów